برچسب: بهشاد گشت

پروازهای معراج به مقصد نجف

برنامه هفتگی پروازهای معراج تهران . نجف . تهران و مشهد . نجف . مشهد شرکت هواپیمایی معراج در روزهای یکشنبه، سه شنبه و جمعه های هر هفته پرواز خود را از تهران . نجف . تهران و مشهد . نجف . مشهد برقرار خواهد نمود.   لازم بذکر می باشد که شرکت “بهشاد گشت […]